Καλώς ήλθατε στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο

“Ηλεκτρονική Μάθηση και Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι”

Το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο “Ηλεκτρονική Μάθηση και Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι” οργανώνεται από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, σε συνεργασία με την Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ). Το συνέδριο θα διεξαχθεί στην Αθήνα, στις 18-19 Μαρτίου 2023.

Διοργάνωση

Primedu-Logo
logo

Σε συνεργασία με:

ETPE-Logo

Απευθύνεται

Σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στελέχη της εκπαίδευσης, επιμορφωτές προγραμμάτων, στην ερευνητική κοινότητα, στην κοινότητα των επαγγελματιών και σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές που αξιοποιούν την Ηλεκτρονική Μάθηση και τους Ανοικτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους.

Θεματικές Περιοχές

Το Συνέδριο φιλοδοξεί να αποτελέσει το βήμα ακαδημαϊκού διαλόγου και παρουσίασης ερευνητικών εργασιών, αναλύσεων και θεωρητικών μελετών που αφορούν στις πολλαπλές πτυχές του πεδίου της Ηλεκτρονικής Μάθησης και, ειδικότερα, σε ζητήματα σχετικά με το Ανοικτό Ψηφιακό Υλικό και τις Ανοικτές Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις. Ειδική έμφαση θα δοθεί στην εφαρμοσμένη έρευνα που αφορά καινοτόμους εκπαιδευτικούς σχεδιασμούς Ηλεκτρονικής Μάθησης στη σχολική εκπαίδευση, στην ανώτατη εκπαίδευση, στην επαγγελματική ανάπτυξη, στην εκπαίδευση ενηλίκων και στη δια-βίου μάθηση.

 • Ανοικτή Εκπαίδευση και Ψηφιακό Υλικό
 • Ανοικτό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο και Ηλεκτρονική Μάθηση
 • Διαδικτυακές Κοινότητες Μάθησης
 • Εκπαιδευτικά Δεδομένα-Αναλυτική Εκπαιδευτικών Δεδομένων
 • Εργαλεία Ιστού 2.0 στη διδασκαλία και μάθηση
 • Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών και Ηλεκτρονική Μάθηση
 • Ηλεκτρονική Μάθηση Δεύτερης Γενιάς (Learning 2.0)
 • Ηλεκτρονική Μάθηση και Ανώτατη Εκπαίδευση
 • Ηλεκτρονική Μάθηση και Σχολική Εκπαίδευση
 • Ηλεκτρονική Μάθηση στη μη Τυπική Εκπαίδευση
 • Κινητή Μάθηση (Mobile learning, BYOD)
 • Κοινωνική Μάθηση και Διαμοίραση Γνώσης
 • Μαζικά Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήματα (MOOCs)
 • Μοντέλα και Προσεγγίσεις Σχεδιασμού στην Ηλεκτρονική Μάθηση
 • Ψηφιακό Περιεχόμενο που δημιουργείται από εκπαιδευόμενους
 • Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Παιγνίδια

Επικοινωνία: eloer2023@primedu.uoa.gr

Χορηγός

Oracle

Ανακοινώσεις